h

Buurten in de Buurt

14 juni 2008

Buurten in de Buurt

buurten in de buurt
Het is één van de grootste SP-campagnes ooit: met ruim een miljoen ZO-kranten zijn 140 afdelingen, waaronder uiteraard ook Landgraaf, momenteel op pad. Dit om te weten te komen wat er speelt in de buurten. En om de bewoners te informeren wat de alternatieven van de SP zijn. De afdelingen worden bijgestaan door Tweede en Eerste Kamerleden van de SP. Doel is vooral de buurten te bezoeken die niet behoren tot de veertig PR-wijken van minister Vogelaar en het kabinet. Naast deze wijken zijn er namelijk nog honderden andere wijken in Nederland die ook een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De SP vindt alle wijken belangrijk en vooral de mensen die er wonen, daarom is er tijdens alle bezoeken ruim aandacht voor de bewoners. Donderdag 12 juni zou Tweedekamer lid Hans van Leeuwen met onze afdeling meegaan.

Hans van Leeuwen Hans van Leeuwen, woordvoerder voor de SP in de Tweede Kamer voor Cultuur en Ruimtelijke Ordening, heeft op het laatste moment moeten afzeggen. Donderdag was in de Tweede Kamer een spoeddebat over het openbaar vervoer. Tijdens dit debat werden moties ingediend en er zou hoofdelijk gestemd worden. Daar moest hij uiteraard zijn prioriteit stellen.

Een nieuwe afspraak wordt volgende week gemaakt. We houden u op de hoogte.

U bent hier