h

Stijgend succes voor www.landgraaf.sp.nl

6 mei 2008

Stijgend succes voor www.landgraaf.sp.nl

De bezoekersaantallen van de website van de SP landgraaf hebben in april een recordhoogte bereikt. Over de gehele maand hebben 4674 unieke bezoekers onze website bezocht. Dit is een gemiddelde van 155 unieke bezoekers per dag. Het aantal hits over de maand april bedroeg bijna 36.000, een gemiddelde van 1192 hits per dag. Op 24 april, de dag van de gemeenteraadsvergadering werd het hoogste aantal bezoeker genoteerd, maar liefst 205 unieke bezoekers. Allemaal nieuwe records. Een compliment voor al diegene die hieraan een bijdrage aan hebben geleverd.

In vergelijking met de andere maanden van dit jaar is dit een fantastisch resultaat. In januari behaalden we nog gemiddeld 71 unieke bezoekers per dag, in februari nog maar 37. Maar vanaf dat moment is de stijgende lijn ingezet. In maart behaalden we al gemiddeld 88 bezoekers, en een maximum aantal bezoekers van 155. De tot nu toe succesvolste maand, december 2007, behaalde een gemiddelde van 100 unieke bezoekers per dag. De maand april is dus meer dan de helft beter dan beste prestatie tot nu toe.

Het nieuws artikel dat het vaakst werd bekeken was het rapport van de enquête over een nieuw Carré, die de SP landgraaf het vorig jaar onder de inwoners van Schaesberg heeft gehouden. Dit is mede te danken aan het feit dat de conclusies van de enquête deze maand door het College van Burgemeester en Wethouders werden overgenomen. Dit heeft onze afdeling de nodige positieve publiciteit opgeleverd.

Ook het aantal bezoekers van 1 mei, dag van de arbeid, is inmiddels binnen. Het hoogste aantal unieke bezoekers tot nu toe werd hierop bereikt. 246 mensen bezochten onze website op deze dag. De eerste resultaten over de maand mei laten een voortzetting van de stijgende lijn zien.

U bent hier