h

Oude Landgraaf beschermd tegen paardenhoeven

22 mei 2008

Oude Landgraaf beschermd tegen paardenhoeven

paardenroute
(c.) Limburgs Dagblad. Trappelende paardenhoeven kunnen het ‘eerste gemeentelijk monument van Landgraaf’ niet langer verwoesten. Gisteren is het ruiterpad dat ten hoogte van de Bousberg over De Landgraaf liep officieel verlegd. De oude verdedigingswal waar Landgraaf zijn naam aan dankt , lijkt een gewone holle weg. Maar deze twee meter diepe greppel is volgens de overlevering bewust door mensen gegraven. Een hindernis om ongewenste bezoekers of stropers te weren, zeggen sommige deskundigen. Zeg maar een primitieve grensafzetting.

Om erosie van de holle weg tegen te gaan vroegen de raadsleden Ben Rewinkel (SP) en Paul Arends (PvdA) vorig jaar of ruiters en gemotoriseerd verkeer niet via andere paden omgeleid kunnen worden. Dat is nu gebeurd. Ruiters kunnen voortaan via een kleine omweg over grond van Sigrano. Het zandwinningsbedrijf heeft hiervoor toestemming gegeven. Ben Rewinkel is blij met deze “eerste stap in het behoud van de Landgraaf”. Samen met Arends hoopt hij dat de Landgraaf officieel de monument-status krijgt. Ook hopen ze nog op informatieborden.

U bent hier