h

Tussenbalans coalitie Landgraaf: “Omzien en Bijsturen”

11 maart 2008

Tussenbalans coalitie Landgraaf: “Omzien en Bijsturen”

persconferentie tussenbalans; van links naar rechts Ton Ancion (GroenLinks), Alex Schiffelers (GBBL), Jan Bonten (PvdA) en Jeannie Berg (SP))

In januari 2008 zijn door de coalitiepartijen van Landgraaf (GBBL, PvdA, GroenLinks en SP) gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van een groot aantal organisaties. De voornaamste resultaten hiervan worden in een tussenbalans weergegeven. Hierin komen punten naar voren die ten opzichte van het coalitieconvenant meer aandacht behoeven in de resterende raadsperiode maar ook de waardering voor hetgeen is bereikt. Deze tussenbalans heeft de welluidende naam “Omzien en Bijsturen” gekregen.

In 2006 is tijdens de coalitieonderhandelingen tussen GBBL, PvdA SP en GroenLinks gesproken met vertegenwoordigers uit het zogenaamde maatschappelijk middenveld. Deze gesprekken waren voor de onderhandelingen destijds tussen de coalitiepartijen zeer nuttig en hebben bijgedragen tot het coalitieconvenant 2006-2010, genaamd “de vooruitgang versnellen om achterstand in te halen”. Met de betreffende vertegenwoordigers heeft de coalitie destijds afgesproken om halverwege de raadsperiode wederom gesprekken aan te gaan. Deze gesprekken, waarin de coalitie de uitdaging aandurfde om haar functioneren ter discussie te stellen, zijn inmiddels achter de rug. De gesprekken hebben geresulteerd in een terugblik op her functioneren van de coalitie tot nu toe, maar ook in een vooruitblik naar de resterende zittingsperiode.

De tussenbalans zal als initiatiefvoorstel aangeboden worden in de volgende raadsvergadering. Het verslag zelf is vanaf morgen te downloaden vanaf de website van de gemeente Landgraaf.

perconferentie tussenbalans, borrel achteraf

U bent hier