h

Schouw van kwaliteit wegen in Landgraaf.

9 maart 2008

Schouw van kwaliteit wegen in Landgraaf.

schouw wegen
Vooruitlopend op de behandeling van de rapportage over de kwaliteit van de Landgraafse wegen in de raad van maart hebben raadsleden een schouw van de openbare ruimte aangeboden gekregen door wethouder Freed Janssen en enkele ambtenaren.

Per bus hebben we op zaterdag 1 maart een rondje Landgraaf gehad, met diverse stops waarbij we de huidige kwaliteit van de openbare ruimte, vooral op het gebied van wegbeheer, hebben mogen (aan)schouwen. Dit met aansluitend een stukje toelichting en discussie in de raadszaal.

Tijdens deze rit kwam van SP zijde het idee om in woonwijken, 30 km zones, de straten in de toekomst niet meer te asfalteren, maar te voorzien van klinkers. Klinkers hebben het voordeel van langere duurzaamheid en goedkoper in onderhoud. Ook geven klinkers een mooier straatbeeld en zal bijvoorbeeld een wijk als Lauradorp (sinds kort beschermd dorpsgezicht) verfraaien. In de aansluitende discussie in de raadszaal werd hier verder op ingegaan. Een ambtelijk onderzoek zal volgen.

Dit berichtje is vanwege drukte iets later op de site gekomen dan de bedoeling was, waarvoor onze excuses.
foto uit de bus
raadzaal
gebakje

U bent hier