h

Iedere Landgraafse woning een brandmelder.

3 maart 2008

Iedere Landgraafse woning een brandmelder.

brandmelderIn de commissievergadering burgers/middelen heeft de SP voorgesteld om een onderzoek te doen naar de mogelijkheid om voor iedere woning brandmelders beschikbaar te stellen. De burgemeester heeft toegezegd om een onderzoek hiernaar te doen.

In de commissievergadering van 04-03-2008 stond de regionalisering van de brandweer op de agenda. Als Landgraafse SP zijn we voor een regionalisering van de brandweer. We zien in dit voorstel voordelen voor de inwoners van Landgraaf.

Bij de regionalisering van de brandweer is er gekozen voor een andere systematiek van financiering. Deze komt er op neer dat 10% van de gemeentelijke bijdrage aan de regionale brandweer bestaat uit het aantal keren dat de brandweer voor Landgaaf heeft moeten uitrukken. Nu bestaat de bijdrage uit een verrekening op basis van het aantal inwoners. Indien we dus in de toekomst in staat zijn om het gebruik van de diensten van de brandweer door preventieve maatregelen te beperken, dan levert dit een voordeel op voor de gemeentelijke boekhouding en dus ook in de belastingdruk voor de inwoners.

Ons idee is dat vroegtijdige signalisering van brand door middel van brandmelders leidt tot minder gebruik van de brandweer, minder leed en ellende voor bewoners, en minder schade aan eigendommen. Dit in combinatie met een lagere bijdrage van Landgraaf aan de brandweer zou het verstrekken van brandmelders mogelijk zelfs voordelig kunnen zijn. De Landgraafse SP fractie is dan ook blij met de toezegging van de burgemeester dit te laten onderzoeken.

U bent hier