h

flyeractie bij het Eijkhagencollege

7 maart 2008

flyeractie bij het Eijkhagencollege

foto flyeren Eijckhagencollege
In het hele land is protest te horen van leerlingen, ouders, leraren en schoolleidingen, en nóg houdt staatssecretaris Van Bijsterveldt vast aan de 1040 urennorm. Ophokken is geen oplossing, werk aan de kwaliteit! In Landgraaf staan we hier natuurlijk helemaal achter en hebben flyers uitgedeeld aan bij het Eijkhagencollege (locatie Eijkhagenlaan).

De regering staart zich blind op een getal. De 1040-norm is voor veel scholen niet haalbaar. Toch heeft Van Bijsterveldt 16 middelbare scholen beboet, die niet aan de norm voldoen. Dit terwijl de meeste van die scholen kwalitatief goed onderwijs leveren. Hieruit blijkt dat de 1040-norm geen voorwaarde is voor kwalitatief goed onderwijs. Zonder de nodige investeringen leidt het alleen tot het onnodig ophokken van leerlingen.
De verschillende onderwijsvernieuwingen die de afgelopen jaren zijn ingevoerd hebben ook niet bijgedragen aan betere kwaliteit. Daarnaast is er ook nog eens een groot tekort aan leraren. Er is jaren te weinig in onderwijs geïnvesteerd, waardoor nu een groot deel van de leraren die voor de klas staat niet bevoegd is. Dit bij elkaar leidt tot een kwaliteitscrisis.
De SP wil:
• Meer investeringen in onderwijs
• Stoppen met de ophokplicht
• Geen boetes voor scholen
• Meer goede en bevoegde leraren

We hebben aan de ingang van het Eijkhagencollege in korte tijd honderden flyers uitgedeeld. Slechts een handvol hebben we later weer van de grond moeten oprapen. Hierbij overigens ook onze dank aan Eddy, medewerker facilitair. Duidelijk is dat bij verre de meeste flyers bewaard zijn.

U bent hier