h

Raadsvergadering

15 december 2007

Raadsvergadering

Onderstaand de tekst zoals die tijdens de raadsvergadering van 13-12-07 is uitgesproken over de vraag of de gemeente Landgraaf moet deelnemen in een Sport en Leisurepark op het Megalandterrein. Het resultaat van de beraadslagingen was dat het het college de voorwaarden van de SP uit de laatste alinea (kwam ook overeen met een amendement van het GBBL) heeft overgenomen. Ook het dubbele petten probleem wordt door de wethouder gezien maar hij verwacht niet dat dit snel tot problemen zal leiden. We zullen zien.

Voorzitter, dit punt is voor de SP fractie een bijzonder zware bevalling geweest.

Twee uitgangspunten hebben voor ons de keuze moeilijk gemaakt.

1. Als SP zijn we tegen het stoppen van belastinggeld in particuliere ondernemingen. Als er een goed ondernemingsplan ligt mag je verwachten dat er banken en investeerders bereid zijn om gelden te verstrekken. Hier ligt dan geen rol van de gemeente. Een gemeente kan in deze wel faciliterend zijn.

We zijn er ook tegen, om met gelden van de belastingbetalers, te gaan gokken door ze in risicovolle zaken te steken. Als bestuurder heb je een bijzondere verantwoordelijkheid ten aanzien van verantwoordelijke bestedingen.Vanavond werd in het vragenuurtje de vraag gesteld: “Moeten wij lering trekken uit het gebeuren rond Landgraaf25 waar zaken door elkaar lopen?”. Het antwoord was JA. Ook deelname van één van de college-leden in de Raad van Toezicht geeft een dubbele pet voor het collegelid dat dit gaat doen. Dit kan een voor de desbetreffende collegelid een probleem worden. Niet verstandig dus.

In het coalitieconvenant zijn we samen met het GBBL, de PvdA en GroenLinks overeengekomen, ik citeer: "De gemeente neemt geen deel in risicodragend kapitaal van particuliere bedrijven, mede vanwege de precedentwerking, tenzij er zwaarwegende belangen zijn en zulks ter beoordeling van de raad".

Welnu, het concept voor een dergelijk park is van zwaarwegend belang voor de gemeente Landgraaf. Belangen zijn te noemen in het versterkend effect naar verenigingen,
meer bewegen voor jeugd, kinderopvang, versterking functie Park Gravenrode, werkgelegenheid etc etc.

Het geld dat er in gestoken wordt is en blijft in onze optiek zeker risicodragend, maar het is géén particulier bedrijf dat een winstoogmerk heeft. Het is een stichting. Verder is duidelijk dat zonder participatie van de gemeente het park er niet komt. Dit is een wat je noemt zwaarwegend belang.

Overwegende dat de raad zich bij instemming vastlegt aan een financiële deelname voor de jaren 2008 en 2009 en een voorbehoud heeft voor de daaropvolgende jaren afhankelijk van het bereiken van de gestelde doelstellingen en verder beraadslagingen in raad dan wel in het richtingen debat, kunnen we met het voorstel akkoord gaan.

U bent hier