h

De Sportnota 2007-2010: “Aanloop tot de echte sprong”

6 oktober 2007

De Sportnota 2007-2010: “Aanloop tot de echte sprong”

Voor ons ligt de Sportnota 2007-2010. De ondertitel is “Aanloop tot de echte sprong”.
Ik moet zeggen, de aanloop is lang geweest. De in de opdracht voorgeschreven onderwerpen en kaders waren niet eenvoudig te beantwoorden. Het aantal mensen, verenigingen en organisaties dat bij de totstandkoming werd betrokken, is groot. De vertraging zat bij wijze van spreken al ingebakken. Het was dus een aanloop met hindernissen.

In de ondertitel is er sprake van de echte sprong. Ik denk dat er wat voor te zeggen is dat het niet een gewone sprong zal worden maar een hinkstap sprong.

Na een aanloop en de afzet moet de atleet allereerst op dezelfde voet als waarmee hij afgezet heeft landen. Hierna maakt hij een stap, waarmee hij juist op zijn andere voet terecht moet komen.
Tenslotte maakt de atleet een sprong, vergelijkbaar met het verspringen en zo is deze nota ook. Er zal niet één maar aantal sprongen gemaakt moeten worden, een aantal sprongen van verschillende grote.

De waarschijnlijk belangrijkste zijn het subsidiebeleid en de accommodatienota.
Wat de accommodatienota betreft willen we nu al een voorschot nemen door te stellen dat de SP weinig heil ziet in privatisering.

De SP complimenteert de makers met deze nota. Hij is goed van opzet en voldoet aan de gegeven opdracht. In het bijzonder spreekt de SP zijn waardering uit voor het opnemen van een SWOT analyse.
Een analyse waar niet alleen naar de sterke punten en kansen gekeken wordt, maar ook inzicht wordt gegeven in de zwakke punten van deze nota en de bedreigingen die er bestaan. Op basis van deze analyse zijn er in hoofdstuk 7 een groot aantal aanbevelingen opgenomen. Uitstekend.

Voorzitter, een kadernota met een looptijd van vele jaren heeft het risico in zich om ergens in een bureaula te verdwijnen om er vervolgens in 2010 of 2011 er achter te komen dat we kansen hebben laten liggen.
Ik denk hierbij aan de vorige sportnota. Deze nota verdient beter.

DE SWOT analyse geeft een uitstekende kans om samen met u – jaarlijks - te kijken wat van de sterke punten en de kansen is uitgekomen. Deze moeten we dan zien te borgen. Maar ook dienen we te evalueren op de zwakke punten en de bedreigingen. We moeten ons afvragen wat we beleidsmatig moeten veranderen om van die zwakke punten sterke te maken en van bedreigingen kansen.

Het is niet onze bedoeling om jaarlijks de sportnota zelf ter discussie te stellen, zeker niet.
Wel willen wij met deze nota jaarlijks een kwaliteitsslag maken. Een kwaliteitsslag in de zin van evaluatie, bijstelling en borging.

Wij denken dat deze nota een dergelijke kwaliteitscyclus verdient en hopen dat de portefeuillehouder ons deze toezegging doet.

U bent hier