h

Open brief aan de gemeenteraadsfractie CDA Landgraaf

7 september 2007

Open brief aan de gemeenteraadsfractie CDA Landgraaf

Beste CDA fractie,

Met verbazing maar ook met blijdschap heeft de SP fractie kennis genomen van uw vragen aan het college van de gemeente Landgraaf. Deze verbazing en blijdschap slaat ook op het artikel in Landgraaf Actueel van 22 augustus j.l. op pagina 12.

Verbazing omdat het uw fractie is geweest die steeds met verve het tot stand komen van de wet Wmo heeft toegejuicht. Deze wet is onder verantwoording van de regering waar uw partij deel van uitmaakt tot stand gekomen.

Verbazing omdat het uw fractie is geweest die nagenoeg klakkeloos instemde met alle uitvoeringsbesluiten, ook in Landgraaf.

Maar als SP fractie zijn wij ook blij dat u nu eindelijk de problemen ziet die deze wet en zijn uitvoering veroorzaakt. Wij zijn blij dat u, zij het indirect, de problemen die de SP landelijk maar zeker ook hier in de gemeenteraad aan de orde stelde, nu ook ziet.

Ook doet het ons genoegen dat u in navolging van de SP eveneens mensen oproept hun klachten en grieven te melden. Lijkt ons wel zo handig als u de klachten en grieven ook aan de regering waar uw partij deel van uitmaakt doorgeeft.

Los van bovenstaande moet de SP fractie constateren dat het CDA, afdeling Landgraaf, een Januskop heeft. Een hoofd met twee gezichten die aan elkaar tegengesteld zijn. Uw brief met vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders is van 17 augustus. Het artikel is van 22 augustus. In de tussentijd is er een openbare commissievergadering Burgers & Middelen geweest waar perikelen bij de uitvoering van de Wmo op de agenda stonden. Uw CDA afgevaardigde zat daar te verklaren dat de kosten voor de gezondheidszorg gierend uit de rails lopen. Dat er nu bezuinigd moet worden op deze uitgaven om de zorg in de toekomst te betalen. Dat de indicaties zoals die nu gesteld worden objectief en goed zijn. Maar ook dat wij in Nederland verwend met zorg zijn.

Frank Boeijen schreef een lied dat op het CDA Landgraaf van toepassing is. Hier een stuk van de tekst van dit lied:

Twee gezichten heb jij

Een is helder warm en open
Een is donker gesloten en koud

Zeg me welk gezicht
Zeg me wat het is
Het ware gezicht van jou

De waarheid doet soms pijn
De waarheid komt soms boven
Wat moet ik nou geloven
Twee gezichten heb jij

Als uw fractie in een brief en in een krantenartikel zo’n betrokkenheid toont met mensen die de dupe dreigen te worden van de uitvoering van de Wmo kan het toch niet zijn dat uw fractie, op de plek die er toe doet, namelijk in de raad, een tegengesteld betoog houdt.

De SP fractie denkt dat u de mensen iets hebt uit te leggen.

SP fractie gemeenteraad Landgraaf,
Jeanny Berg-Lamers, voorzitter
Ben Rewinkel

U bent hier