h

Eigen bijdrage Bijzonder Bijstand

5 september 2007

Eigen bijdrage Bijzonder Bijstand

Geacht College,

Tijdens deze vakantieperiode ontvingen wij in het postvak een ongedateerde brief namens het college van de gemeentesecretaris en de burgemeester.

Uit deze brief maken wij op dat de afspraken zoals die in de coalitie en de raad zijn gemaakte ten aanzien van het afschaffen van de eigen bijdrage bijzondere bijstand per 01-1-2007 met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2007 niet zoals afgesproken uitgevoerd worden.

Het afschaffen van de eigen bijdrage bijzondere bijstand was onderdeel van de coalitiebesprekingen en voor de SP fractie van eminent belang.

Verder is dit onderwerp van bespreking geweest in de behandeling van de begroting 2007. Een motie van de SP in dezen anoniem aangenomen.

Wethouder Kamps heeft hieraan uitvoering gegeven in een notitie (nadat zij desgevraagd nadere toelichting had gegeven over de uitvoering).

De voorgenoemde brief kunnen wij niet rijmen met alle eerder gemaakte afspraken.

Om een en ander bij de begrotingsbesprekingen voor 2008 opnieuw ter discussie te stellen is ons inziens niet aan de orde.

Wij vragen u uitdrukkelijk per ommegaande uitvoering te geven aan de raadsbesluiten.

Gezien de urgentie van deze kwestie hopen wij op een spoedig antwoord.

Bij voorbaat dank,
SP fractie Landgraaf
Jeanny Berg-Lamers
Ben Rewinkel

U bent hier