h

Aanbesteding Wmo

6 september 2007

Aanbesteding Wmo

Geacht College,

Onder grote tijdsdruk heeft eind 2006 de aanbesteding plaatsgevonden van de huishoudelijke hulp en huishoudelijke verzorging in het kader van de Wmo.
Temeer daar de aanbesteding voor 19 gemeenten plaatsvond (verdeeld in een drietal percelen) was er feitelijk geen ruimte om inhoudelijk in discussie te gaan.

Op 15-05-2007 heeft het College van de gemeente Kerkrade de beslissing genomen om de ongewenste gevolgen van de invoering van de Wmo inzake de voorziening hulp bij huishouden te repareren.
Dit betekent dat de hulp in het huishouden volgens de Wmo voor de Kerkraadse klanten, die per ultimo 2006 reeds deze voorziening hadden en waarvan deze tevens doorloopt in 2007 (overgangsklanten), ongewijzigd blijft en alleen al in Kerkrade geen ca. 250 mensen gedwongen ontslagen hoeven te worden.

De gemeente Kerkrade heeft met de Meandergroep Zuid-Limburg onder andere de onderstaande volgende afspraken gemaakt welke NIET in de eerdere aanbesteding zijn meegenomen:

• De zorg die overgangsklanten ontvangen, wordt gecontinueerd tot aan het einde van de maximale looptijd van de Wmo- overeenkomst tussen de Meandergroep ZL en de gemeente Kerkrade (31/12/2010).

• De “verlengde” levering van HbH “plus” geschiedt ten opzichte van het contract tegen een verlaagde prijs.

• De Meandergroep garandeert dat er, gedurende de looptijd van de Wmo overeenkomst, géén gedwongen ontslagen vallen onder de voor Kerkrade werkzame groep geschoolde medewerkers (zogenaamde thuishulpen –A). De andere zorgaanbieders, te weten Orbis en Groenekruis Domicura, zijn door de gemeente Kerkrade geïnformeerd over de bovengenoemde afspraken. Doch de afspraken zijn zonder hen tot stand gekomen. De SP fractie heeft vragen ten aanzien van de handelwijze van de gemeente Kerkrade.

• De aanbesteding is in gezamenlijkheid gedaan. De gemeente Kerkrade en de Meandergroep hebben eenzijdig het bestek van de aanbesteding gewijzigd. Is hiermede de gehele (of enkel het perceel Parkstad) van de aanbesteding in het kader van de huishoudelijke hulp en huishoudelijke verzorging ongedaan gemaakt? Anderen, en niet alleen Orbis en Groenekruis Domicura, hebben meegedongen onder andere voorwaarden.

• Wij hadden graag van u vernomen welke consequenties de handelwijze van de gemeente Kerkrade voor Landgraaf en de andere Parkstadgemeenten heeft.

• Graag hadden wij van u vernomen hoe U de ontstande situatie inschat en welke de reacties van de andere gemeenten in het perceel Parkstad zijn.

• Indien u tot de conclusive komt dat er een nieuwe aanbesteding moet plaatsvinden bent u dan bereid met de Raad in discussie te gaan over een andere methodiek bij de aanbesteding?

Gezien de urgentie van deze kwestie hopen wij op een spoedig antwoord.

Bij voorbaat dank,

SP fractie Landgraaf
Jeanny Berg-Lamers
Ben Rewinkel

U bent hier