h

Bomenkap onrechtmatig!

25 juli 2007

Bomenkap onrechtmatig!

Om het ‘Gelijk van Schinveld’ symbolisch te vieren en een signaal naar de verantwoordelijken van de bomenkap uit te laten gaan, organiseerden Stop Awacs en de SP op zaterdag 21 juli 2007 een ludieke herplanting van de eerste bomen in het gekapte bos. Deze bomen hebben de namen ‘Sybilla’ en ‘Jos’ gekregen, als verwijzing naar twee hoofdrolspelers in dit drama, Sybilla Dekker en Jos Zuidgeest.

Hierbij een fotoimpressie van de bijeenkomst, en mars naar het herplantgebied. Sprekers waren Paulus Jansen, Tweede Kamerlid SP, wethouder Ubachs van Onderbanken en de voorzitter van Stop AWCS, dhr Fijnaut en uiteraard Peter Polder van GoenFront.

Vele jaren streed de vereniging Stop Awacs, onder meer gesteund door de gemeente Onderbanken, GroenFront en de SP, tegen de geluidsterreur van radarvliegtuigen. De Nederlandse regering besloot echter alles in het werk te stellen om de NAVO ter wille te zijn. De bomen in het Schinveldse Bos moesten gekapt worden om de toestellen nog zwaarder afgetankt te kunnen laten vertrekken. De Raad van State zegt nu dat de regering niet had mogen besluiten tot het afzagen van de bomen en dat verdere kap uit den boze is. Die uitspraak is een regelrechte overwinning.


U bent hier