h

Motie SP tegen graaien essent aangenomen

13 maart 2007

Motie SP tegen graaien essent aangenomen

Vrijdag 9 februari heb ik (Ben) een dagje provinciale staten mogen meemaken. Leny Eijssen diende die dag namens de SP een motie in die het helaas niet gehaald heeft. Haar motie heeft ook L1 nieuws gehaald met het bericht : “

Een meerderheid van Provinciale Staten wil een maximumsalaris voor de top niet als voorwaarde stellen voor een fusie van de energiebedrijven Essent en Nuon. Een motie daarover van de Socialistische Partij haalde het niet, ondanks de steun van coalitiepartij PvdA.

In 2005 ontstond er commotie over de salarissen van de topmannen van Essent en Nuon. De SP vindt dat er met de fusie een einde moet komen aan de volgens haar 'buitenproportionele" salarissen.

Ik vind het ronduit een schande en moreel volstrekt verwerpelijk dat de voorzitter van de Raad van Bestuur van Essent ruim 800.000 euro per jaar als salaris heeft.

Nu is het ’t moment dat de aandeelhouders nog iets kunnen inbrengen in bij de fusiebesprekingen. Deze kans verloopt zodra de fusie met Nuon een feit is. De provincie als grootaandeelhouder laat het erbij zitten, helaas.

Veruit de meeste gemeenten in Limburg zijn eveneens aandeelhouder bij Essent en hebben aldus inspraak bij de fusiebesprekingen.

Ik heb de motie van Leny Eijssen doorgestuurd naar alle SP afdeling in Limburg om in de diverse gemeenteraden in te brengen.

De motie (aangepast voor Landgraaf) luidt:

DE RAAD DER GEMEENTE LANDGRAAF IN VERGADERING BIJEEN OP 08 MAART 2007 TE LANDGRAAF

Overwegende dat:

· Essent en Nuon het voornemen hebben te fuseren.

· De salarissen van de bestuurders nu buitenproportioneel hoog zijn.

· Deze salarissen bij voortduring parlementair en maatschappelijk ter discussie staan.

· De aandeelhouders voorwaarden kunnen stellen aan de fusieplannen.

· De gemeente Landgraaf aandeelhouder van Essent is.

· In het fusieplan voorgesteld wordt de huidige arbeidsvoorwaarden te

behouden.

Is van mening dat:

· In de fusieplannen een normering van de topsalarissen voor de Raad van Bestuur dient te worden opgenomen.

· De maximum salarisnorm niet hoger mag zijn dan de hoogte van het salaris van de Minister President.

Dragen het college van Burgemeester en Wethouders op:

· Aan de fusieplannen een inhoudelijk criterium te stellen voor het invoeren van een maximum salaris voor de Raad van Bestuur ter hoogte van het salaris van de Minister President

· De in het fusieplan voorgestelde arbeidsvoorwaarden een maximum salaris dienen te omvatten dat niet hoger is dan het salaris van de Minister President.

Gaat over tot de orde van de dag:

Jeanny Berg-Lamers,

Ben Rewinkel.

De tekst waarmee Jeanny de motie in de raad presenteerde was:

De SP vindt dat de gemeenten haar aandelen in Essent moet blijven behouden. De gemeente kan haar invloed gebruiken om te voorkomen dat de tarieven onnodig verhoogd worden. EN natuurlijk om het gegraai van de topmannen een halt toe te roepen.

De steeds sterkere marktgerichtheid van de energiebedrijven gaat hand in hand met de zelfverrijking van topmanagers. Deze mannen verdienen nu al meer dan 800.000 euro per jaar. Dit met tegelijkertijd bezuinigingen op de arbeidskosten en service.

Het is belangrijk om NU als aandeelhouders, verenigd in VEGAL, met deze boodschap op de aandeelhoudersvergadering te komen omdat dit NU als voorwaarde bij de fusie kan gelden.

NU kan er voor de nieuwe fusie-organisatie een rechtspositie gemaakt worden die voldoet aan de normen van de commissie Tabaksblad.

NU kan als voorwaarde genoemd worden dat het salaris van de minister–president de norm voor het maximum is salaris.

NU is hiervoor de kans, straks niet meer. Daarom deze motie.

Deze motie is in de Landgraafse raad aangenomen (wel heel wat discussie en twee schorsingen). De enige tegenstemmers waren uiteindelijk de 2 leden van de VVD. De twee plaatselijke partijen (GBBL en PL), het CDA, de PvdA en GroenLinks waren voor de motie. En heel belangrijk, onze PvdA burgemeester heeft, als vertegenwoordiger op de aandeelhoudersvergadering, geen bezwaar de motie uit te voeren.

Deze motie zal ook in een aantal andere Limburgse gemeenten behandeld worden. De tekst van de motie is inmiddels ook doorgestuurd naar de SP afdeling in Boxmeer. Zij overleggen met de statenfractie om de tekst naar de SP afdelingen in Noord-Brabant en Overijssel te verspreiden.

U bent hier