h

SP Landgraaf start meldpunt Wmo

2 februari 2007

SP Landgraaf start meldpunt Wmo

De SP Landgraaf gaat bevindingen over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning inventariseren.
De SP is zeer geïnteresseerd in de bevindingen van mensen over de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Wij willen de gevolgen van de invoering van de Wmo in kaart brengen om inzicht te krijgen in de problemen. Wellicht dat wij op basis van deze kennis actie kunnen ondernemen in de gemeenteraad.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) zorgt op veel plaatsen voor grote onrust. Gemeentelijk dreigen grote tekorten. Hierdoor worden soms te lage tarieven afgesproken, worden indicatie aangescherpt of worden meer eigen bijdragen gevraagd. Soms zijn de bekende thuiszorginstellingen buiten de boot van de aanbesteding gevallen en dreigen gebruikers hun vertrouwde huishoudelijke hulp te verliezen.

Per 1 januari 2007 is de Wmo voor huishoudelijke verzorging en voorzieningen en verstrekkingen die eerder onder de Wet voorzieningen Gehandicapten vielen (WVG) een feit. Het jaar 2007 is een overgangsjaar. Het is nog mogelijk zaken te veranderen en verbeteren als dat nodig is.

Om snel een beeld te krijgen wil de SP graag van u weten wat u merkt van de Wmo, slechte ervaringen maar ook positieve. Wij roepen gebruikers en hulpverleners op om effecten te melden.

* Op deze website kunt u het enquêteformulier invullen.
* Dit melden kan telefonisch bij Ben Rewinkel, tel. 06-51724158 op werkdagen tussen 18.00 en 20.00 uur.
* U kunt ook een mail schrijven naar Ben: b.rewinkel@home.nl
* Op 3, 10 en 24 februari en op 3 maart zullen we met onze bekende rode caravan op het Raadhuisplein staan en enquêteformulieren uitdelen.

U bent hier