h

Faillissement Mondo Verde

15 januari 2007

Faillissement Mondo Verde

We gaan in dit onderdeel dit keer eerst terug in de tijd, toen de strategienota 2005-2015 “Groeten uit Landgraaf “ werd vastgesteld. Aan de orde was destijds het vastleggen van de strategie waar landgraaf de komende 10 jaar op wilde inzetten. Er kwamen verschillende onderwerpen in terug, waaronder ook park Gravenrode. De SP fractie is hiermee toen akkoord gegaan, maar heeft zich het recht voorbehouden op bepaalde onderdelen, als die in de toekomst aan de orde kwamen, tegen te kunnen stemmen! Nu Mondo Verde failliet is gegaan is een moment gekomen dat de SP fractie hiervan gebruik kan maken. Dit omdat in het verleden de SP vele malen actie heeft gevoerd voor het behoud van het natuurgebied in Strijthagen. We zijn toen met succes in actie gekomen om de geplande vakantiebungalows tegen te houden bij de Raad van State!

Mondo Verde is voor de gemeente een belangrijk onderwerp zoals ook weer bleek uit de extra ingelaste raadsvergadering op 11 januari van dit jaar. Deze vergadering heeft net zoals in het verleden bij veel partijen weer grote emoties los gemaakt. Hieruit bleek zoals we al wisten dat de gemeente bijvoorbeeld nog ruim een half miljoen euro tegoed heeft van het park. Ook is het behoud van het natuurgebied voor de burgers en de SP het een heikel onderwerp.

Jaren geleden, toen de SP nog niet in de coalitie zat is het besluit genomen voor de komst van Mondo Verde. De SP was hier destijds tegen, maar er kwam een meerderheid ervoor. Er is een democratisch besluit genomen. Mondo Verde is sinds een aantal jaren in gebruik genomen. Nu het zoals door onze partij voorspeld het park te hoog gegrepen lijkt, moeten er weer keuzes gemaakt worden. Hoe jammer ook, maar het is een utopie om te denken dat alle hekken weer verdwijnen en het gebied aan de Landgravenaren terug gegeven kan worden. Hier zou in de raad geen meerderheid voor bestaan en bovendien grote kapitaal vernietiging zijn.

Wij hadden graag een referendum kunnen houden zodat we wisten wat de burgers van Landgraaf voor de toekomst wilden. Echter door een zodanige grote tijdsdruk van banken en curatoren die Mondo Verde weer vlot moeten trekken, is dit niet haalbaar gebleken. In drie commissies en een extra raadsvergadering zijn er uiteindelijk veel plannen over de bühne gegaan om het park weer vlot te trekken. De gemeente werd gevraagd meer bebouwing en gebruiksmogelijkheden toe te staan om dit mogelijk te maken. Maar hoe ver wil je gaan, niet wetende wat de toekomstplannen van de nieuwe ondernemer zijn. Met een werkgroep hebben we over vele mogelijkheden gesproken zoals dagrecreatie, verblijfsrecreatie of andere accommodaties, en een kuuroord.

Hoe je het kindje ook wil noemen, voor de SP fractie staat vast dat we maar tot een bepaalde hoogte willen gaan. Er zijn wat ons betreft grenzen. Nu we in deze situatie zitten, willen we pro-beren het park overeind te houden. We willen voorkomen dat het park in verval raakt en werkgelegenheid verdwijnt. Werkgelegenheid is voor de SP aanleiding om constructief mee te willen denken. Maar werkgelegenheid is maar één onderdeel van het geheel. Zo blijft onduidelijk of de gemeente het geleende geld terug gaat krijgen en Het park moet in de toekomst ook toegankelijk voor de burgers van Landgraaf blijven.

Al deze punten zijn belangrijk voor de SP. Ook de wethouder kon hierop geen concrete toezeggingen doen. Want ook hij is niet totaal op de hoogte van de plannen van een nieuwe ondernemer. Wij zullen een kritische blik blijven houden en zullen dit ook altijd aangeven binnen plannen die ons worden voorgelegd. Wij stemmen in met een verruiming van de gebruiksmogelijkheden voor het park. De hoeveelheid van de verruiming is voor ons afhankelijk van concrete plannen. Plannen met een financiële onderbouwing. De SP hecht veel waarde aan het vertrouwenbeginsel dat is opgenomen, maar we zullen pas instemmen als de ingekomen voorstellen passen voor ons inzien voor het gebied Strijthagen.

U bent hier