h

Inlegvel Juli 2006

15 juli 2006

Inlegvel Juli 2006

Beste SP-er,

De ‘linkse lente’ was nog niet begonnen, of het werd Balkenende II te heet onder de voeten. In de afgelopen maand is het tweede kabinet van onze Roomse vriend gevallen vanwege de paspoortaffaire rond VVD-kamerlid Hirsi Ali (of Magan?). Ministers en kamerleden van D’66 en VVD waren verwikkeld in interne verkiezingsstrijden en grepen elke mogelijkheid aan zich te profileren. De Minister van Vreemdelingenzaken, Verdonk, zag haar kans schoon om te scoren. Maar ze rekende buiten de 2e Kamer, die haar terugfloot. Een minister die recht door zee zegt te zijn, moet dringend haar koppige koers veranderen. Het liefst huiswaarts. Zo dacht het zinkende schip van D’66 er ook over. Motie van wantrouwen in de minister steunen en weg was Rita. Helaas, Verdonk bleef zitten. D’66 kreeg de wind van voren en moet, na de afgelopen jaren rechtsomkeerd gemaakt te hebben, nu zichzelf bij elkaar rapen om niet kopje onder te gaan. Een logisch gevolg van het vallen van een kabinet zouden verkiezingen op korte termijn zijn en tot die tijd een demissionair kabinet. Niks daarvan, want Balkenendes wegen zijn ondoorgrondelijk. De coalitie van CDA en VVD uit Jan Peter’s droom komt nu tot stand. Het gaat om een minderheidscoalitie, een zogenaamd missionair Rompkabinet. Maar Balkenende III is toch niks anders dan een Rampkabinet!

Het is afwachten of dit een rampkabinet wordt, het vorige kabinet Balkenende was dat in ieder geval wel. Een asociaal kabinet dat iedere maatschappelijke voorziening begon af te breken die de afgelopen jaren opgebouwd zijn opgebouwd. “Na het zuur moet het zoet komen”, zei vice-premier Zalm. Maar eerst de sociaal zwakkeren he-lemaal uitknijpen en zeggen dat hun problemen maar relatief zijn, is onacceptabel. Het kabinet dat er nu zit wil oogsten, zoveel mogelijk zaken nog vóór de verkiezingen de mensen door de strot duwen, met steun van de LPF. Uitdelen van het zoet wordt op deze manier niks anders dan het paaien van de kiezer. Maar wie profiteert er nu van deze zoetigheid? Er komt ongeveer 1 miljard euro aan lastenverlichting voor iedereen en ook 1 miljard euro belastingverlaging voor de grote bedrijven. Weer een bonus voor de topman! Dat kan toch nooit rechtvaardig zijn? De sterkste schouders dragen toch de zwaarste lasten? Wat nu gaat gebeuren is toch niks anders dan, na eerst de zwakste schouders nog zwakker gemaakt te hebben nu de sterkste schouders nog wat meer te bevoordelen. De inkomens verschillen worden steeds gro-ter. De armen worden armer, de rijken worden rijker. Zo kan het toch niet langer. Balkenende III moet een kabinet worden tot aan de verkiezingen van november. Dan is het moment aangebroken om te laten merken dat wij het niet met het beleid eens zijn. Dat het anders moet. Tot die tijd is er sprake van een missionair kabinet. Maar wat is een missionair kabinet? Een missionair kabinet is een kabinet dat zendingswerk verricht. Maar wil Balkenende weer op kruistocht? Een missionair kabinet bestaat helemaal niet. Net zo min als dat het tegenovergestelde van ‘dement’ niet ‘ment’ is, is het tegenovergestelde van ‘demissionair’ niet ‘missionair. Wat moeten we er dan nu mee? De zaken die dit kabinet wil realiseren toetsen aan onze inzichten. Houdt dit kabinet geen rekening met onze inzichten dan, wordt het na een warme zomer, een erg heet najaar.


Actie van De Fractie


De laatste raadsvergadering voor de vakantie was op 28 juni. Het was slechts een korte vergadering. In de commissievergadering Grondzaken, Inwoners/Middelen en verder nog een gecombineerde vergadering van beide commissies, was veel voorwerk voor de raad verricht. Inmiddels schrijven we half juli en nu pas is het vergaderen en ander werk minder geworden. Sinds het vorige inlegvel is het buiten het directe raadswerk best druk geweest. We hebben de afgebrande school in Rimburg bezocht. Er is een coalitieoverleg geweest. Er heeft binnen de SP fractieoverleg plaatsgevonden. Is er met wethouders Kreutz, Leunessen en Erfkemper allen afzonderlijk gepraat over SP-standpunten. Was er een GGD-vergadering Zuid-Limburg én GGD Parkstad. Er heeft een richtingendebat plaatsgevonden in de Open Universiteit. We zijn we naar de huwelijksreceptie van de secretaresse van de raadsgriffier geweest en de receptie ter gelegenheid van het 10-jarige bestaan van de LICOM. We deelgenomen aan drie workshops van de SP in Utrecht en hebben Marc en Ben de afdeling Valkenburg uitgeholpen door daar aan een wielerwedstrijd van 10 uur deel te nemen. En misschien is het ook aardig te vermelden dat we deel hebben uitgemaakt van de selectiecommissie voor een nieuwe griffier. Wat is er met dat alles bereikt wat we als verdienste van de SP kunnen melden. Bij de samenwerking tussen de sociale diensten van Onderbanken, Brunssum en Landgraaf blijft de gemeenteraad de mogelijkheid houden op onderdelen eigen beleid te voeren. Denk hierbij aan regelingen voor minima of het naar werk begeleiden van uitkeringsgerechtigden. Door ons is in Landgraaf er in de aanbesteding van de huishoudelijke hulp (en die geldt voor heel Zuid Limburg) een paragraaf opgenomen over kwaliteitseisen waaraan de hulpverlening moet bestaan. Er komt eind september al een pakket verordeningen waar we onze standpunten duidelijk in kunnen neerzetten. Er is initiatief genomen voor een regionaal SP-netwerk over de WMO. Na een mail aan de Burgemeester over een concrete situatie is er overleg geweest met het hoofd Burgerzaken en wordt nu een aantal duidelijke verbeterpunten in de dienstverlening op de agenda gezet.

U bent hier