h

Inlegvel mei 2006

18 mei 2006

Inlegvel mei 2006

Beste SPer,

Het is mei en de zon komt eindelijk door,
de linkse lente is begonnen. Mijn humeur wordt beter. Ik wil daarom ook openen met u het volgende mee te geven: “Een lieve snoet, doet iedereen goed”. Met de zon in je hart krijg je een zonnig gezicht. Alles verandert van binnen en om je heen. Als je niet kan lachen kun je niet leven. Je wordt mooier als je glimlacht. En het mooiste is: “Mooi zijn” het hoeft geen geld te kosten.
Door die glimlach doe je iedereen een plezier en de kans is groot dat de andere
jouw lieve glimlach beantwoordt.

Het positivisme wat ik hierboven probeer te verwoorden is iets wat ik in de laatste jaren in de politiek weinig ben tegengekomen. De mensen zijn het vertrouwen in de politiek kwijtgeraakt. Niet in de SP. Dit blijkt wel uit de verkiezingsuitslagen van de afgelopen tijd. De kiezers hebben ons de opdracht gegeven weer iets van Landgraaf te maken. Dit vertrouwen komt voort uit de voortdurende actiebereidheid bij misstanden in de samenleving en het helpen van mensen met problemen. Hierbij is deze positieve instelling van cruciaal belang. Het economisch doemdenken van CDA en VVD heeft geleid tot asociale maatregelen waarbij het vertrouwen van de burger is geschaad. De boodschap aan de SP is dan ook duidelijk. Maak het vertrouwen waar!

Maar hoe dan? Dat is altijd de vraag. Niet zoals het nu gaat. Het kan en het moet beter.

Door de mensen te stimuleren aan het werk te gaan en ze niet gaan korten op de bijstand.
Door mensen met een WAO zekerheid te geven over hun inkomen.
Door goede gezondheidszorg aan te bieden en niet alleen de goedkoopste.
Door nu eindelijk eens samen met de burger een oplossing voor hun probleem te zoeken.
Door het positieve geluid te laten horen en je inzetten voor de goede zaak.
Door te laten horen dat het wel kan.

Een goed voorbeeld van deze werkwijze is de woningmarkt. In ons land is er een groot tekort aan sociale huur en koopwoningen, net zoals starterswoningen. Wat gebeurt er met een goed als de vraag groter is dan het aanbod? De prijs stijgt met als gevolg dat steeds minder mensen de maandlasten kunnen opbrengen. Maar moeten we nu de kop in het zand steken en zeggen dat dit de gevolgen zijn van marktwerking? Natuurlijk niet. De SP onderkent al jaren de problemen en strijd voor beter betaalbare woningen. Wij gaan er vanuit dat er wél wat aan deze gevolgen te doen is.

Maar alleen het constateren van misstanden is natuurlijk niet voldoende nu de rol van de SP belangrijker wordt. Het doen van goede en concrete alternatieven is belangrijk. Waar we echter voor moeten uitkijken is dat we niet dezelfde fouten maken als diegene die we dit nu verwijten. We moeten in onszelf veranderen wat we fout vinden bij anderen.

Betekent dit nu dat wij perfect moeten worden? Integendeel, we moeten aan onszelf werken om er als samenleving beter van te worden. Onze uiterste best doen, maar fouten maken is menselijk. Niemand is immers perfect. Beter onvolmaakt en echt, dan gemaakt volmaakt. Onszelf niet verloochenen. Als het hart maar op de juiste plaats zit, we voor ogen houden wat we bereiken willen en hoe we dat bereiken dan staat ons een linkse zomer te wachten.

Succes en tot de volgende keer

Marc van Caldenberg

Actie van de Fractie

Sinds de Tribune van april is de gemeenteraad nog steeds niet in zijn normale doen. Er zijn nog geen commissievergaderingen geweest voorafgaand aan de raadsvergadering van 18 mei. Deze rol is zo goed als mogelijk waargenomen door het zogenaamde senio-renconvent (alle fractievoorzitters samen met het college van B&W).

Tijdens de benoeming van wethouders kondigde Sjef Horbach al aan met een verassing te komen. Inmiddels liet hij een stukje in de krant zetten ten aanzien van de kwijtschelding van legeskosten door de oude en nieuwe wethouder Hans Erfkemper. Laten we wel wezen, dit is een zaak die door Rinus Fransen een jaar geleden werd ontdekt.
Rinus is ook degene die deze zaak op de ‘agenda’ heeft gezet.
Ik wil nog niet op de zaken vooruit lopen, maar ik denk dat we de 18e mei een bijzonder boeiende raadsvergadering tegemoet kunnen zien.
Mocht u deze vergadering Jeanny missen, zij geniet dan nog van een wel verdiende vakantie in Spanje.

Kort geleden is het boek “ De slag om de Schinveldse bossen” verschenen. Het is een aardig boekje over de maanden voorafgaand aan de bomenkap. Makkelijk leesbaar geschreven door Henri Haenen met foto’s van Marcel van Hoorn. Overigens zijn op enkele foto’s actievoerende leden van de SP afde-ing Landgraaf te zien. Het zal nooit als een literair hoogstandje vermeld worden maar ik denk dat het een aardig collectors item gaat worden.
In ieder geval ben ik blij met een gesigneerd exemplaar.

Ben Rewinkel

U bent hier