h

Inlegvel April 2006

4 mei 2006

Inlegvel April 2006

Beste SP-er,

Wat kan er veel gebeuren in een maand. De verkiezingen zijn alweer een
tijdje achter de rug en er is een begin gemaakt met de volgende periode van
4 jaar. De verkiezingscampagne is nu begonnen. Om een frisse start te maken
is er sinds de afgelopen ledenvergadering binnen de afdeling een hoop
veranderd. We hebben op de vergadering afscheid genomen van Jeanny Berg als
onze afdelingsvoorzitter. Het was zowel voor Jeanny als voor de aanwezige
leden een emotioneel moment. 14 jaar lang voorzitter van onze afdeling laat
je niet onberoerd. Het afdelingsbestuur heeft daarom gemeend Jeanny een
kleinigheidje mee te moeten geven als blijk van waardering voor haar
geweldige inzet in de voorbije jaren.

In dit inlegvel volgt nu een interview met Jeanny over haar functioneren als
voorzitter.

Hoe kijk je terug op 14 jaar voorzitterschap?

“Het was hard werken al die jaren om resultaten te boeken. We hebben veel
actie gevoerd om dingen op de agenda te krijgen. Het belangrijkste was, dat
ik de mensen kon helpen. De leden maar ook de mensen die op het spreekuur
kwamen. Ik probeerde ze dan te helpen als er iets was met bijv. de
woningstichting of de gemeente.”

Vandaar die 1156 stemmen tijdens de laatste verkiezingen?
“Daar kan ik niet over oordelen. Ik ben wel altijd met heel veel plezier
opgekomen voor iedereen die dat nodig had en misschien hebben ze dat
gewaardeerd.”

Je hebt eigenlijk de laatste jaren 3 functies bekleed?
“In feite wel. Naast het voorzitterschap van de afdeling was ik ook
voorzitter van de raadsfractie en zorgde ik voor het functioneren van de
afdeling. Ook heb ik heel veel mensen op spreekuur gehad. Met de steun die
ik van het thuisfront heb gehad kon ik dit allemaal bolwerken.”

Stop je nu helemaal met je werkzaamheden?
“Welnee, daarvoor heb ik er veel te veel plezier in. Ik blijf gewoon mijn
werk in de gemeenteraad uitvoeren en zal de komende 4 jaar ook
fractievoorzitter blijven. We hebben op de ledenver-gadering besloten deel
te nemen aan de coalitie samen met PvdA, GroenLinks en GBBL. Met de steun
van Ben Rewinkel zal ik heel alert zijn en het net aangetreden college van
B&W in de gaten houden.”

Wat is je nu in al die jaren het meest bijgebleven?
“Ik kan niet een specifiek voorbeeld geven, het is meer de erkenning en de
waardering van de mensen. Het raakt je als mensen met een bos bloemen aan je
deur staan om je te bedanken of als je een kaartje krijgt als dankbetuiging.
Maar het omgaan met de mensen zelf gaf me eigenlijk nog de meeste
voldoening.”

Jouw opvolger Ger van Bekkum als voorzitter is een oude bekende?
“Ger was mijn voorganger 14 jaar geleden. Ik heb altijd heel goed met hem
kunnen samenwerken, zowel in het bestuur als in de gemeenteraad. Alles leek
wel vanzelf te gaan. Hij is een sterke persoonlijkheid en een geboren
leider. Ik heb dan ook het volste vertrouwen in hem als voorzitter.”

Op de ledenvergadering zijn meer dingen gebeurd dan alleen het aftreden van
Jeanny als voorzitter. Ger van Bekkum is benoemd als voorzitter en Thea
Evers als organisatiesecretaris. Daarnaast zijn ook Ben Rewinkel en Marc van
Caldenberg toegetreden tot het bestuur van de afdeling. Als gevolg van de
nieuwe bezetting heeft er een aantal taakverschuivingen plaats-gevonden. U
heeft het misschien al een beetje gemerkt aan de schrijfstijl, maar de
lokale editie van de Tribune wordt vanaf heden verzorgd door Marc van
Caldenberg en niet langer door Ben Rewinkel. Echter, Ben en Jeanny gaan
samen iedere maand afgewisseld een verslagje schrijven van het werk in de
fractie.

Maar nu Actie voeren. De kans in zeer groot dat op korte termijn het
Landgraafse postkantoor aan de Hoofdstraat gaat sluiten. De SP wil dit
voorkomen. Wij doen u hierbij de oproep om samen met ons actie te voeren op
zaterdag 29 april tegen de sluiting. Om u op te geven of voor meer
informatie kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.

Marc

Uit de fractie “geklapt”
Zoals eerder aangegeven gaan onze raadsleden ons informeren over hun
werkzaamheden in de gemeentraad. Hier is hun eerste bijdrage.
Sinds het vorige inlegvel is het voor de SP fractie een drukke tijd geweest.
Weken van onderhandelen, vaak avond aan avond. Tussendoor stukken
bestuderen, overleggen, vaker ook in het weekend. Het resultaat is vertaald
in een convenant dat eerst door de het bestuur van een positief advies werd
voorzien en daarna ook werd goedgekeurd door de ledenvergadering.
De raadsvergadering van 13-04 was de voorlopige afronding van alles. De
wethouders zijn benoemd en ook zijn er diverse (raads)functies verdeeld. Nu
levert de SP dan wel geen wethouder, bij de verdeling van functies mogen we
niet ontevreden zijn. Overigens was het opmerkelijk dat zonder dat hij
kandidaat als wethouder was, er toch een stem op Rinus Fransen werd
uitgebracht.
Als kakelvers raadslid gebeuren er dingen waar je nooit op bent voorbereid.
Ook niet in de SP cursus voor raadsleden.
In de raadszaal ligt op je plek waar je mag zitten en prachtig leren klapper
met een schrijfbloc en aan de binnenkant naast stembriefjes zelfs je naam
netjes gedrukt. Nergens staat echter dat je die niet mag meenemen. Het is
maar goed dat je dan een wijs en ervaren raadslid als Jeanny naast je hebt.
Volgende keer meer.

Ben

De medewerkers van de SP-hulpdienst staan voor u klaar:
Voor alle sociale zaken Jeanny Berg
Maandag t/m donderdag van 10.00 tot 16.00uur. Tel. 06-50 81 64 88

Voor gezondheidszorg Ben Rewinkel
Maandag t/m donderdag van 18.00 tot 20.00 uur. Tel. 06-51724158

Alle ander zaken: Rinus Fransen
Maandag t/m donderdag van 10.00 tot 16.00uur. Tel. 06-22 94 87 44
SP – eerste weg links

Afdeling: Landgraaf, Maastrichterlaan 11, 6374 VL, Landgraaf
Tel/Fax: 045 – 532 00 23, Email: Landgraaf@sp.nl, website:
www.landgraaf.sp.nl

U bent hier