h

Zetel verdeling Parkstad

22 april 2006

Zetel verdeling Parkstad

Op 20-04-is in het LD een ingezonden brief gepubliceerd van Marlies Dreissen (CDA). In dit stukje spreekt ze schande ten aanzien van de verdeling van de zetels in de Parkstadraad.
Een simpele rekensom leert haar ongelijk.


Er zijn vijf zetels voor de Parkstadraad te verdelen. Er zijn 25 raadszetels. De Coalitie heeft 18 raadszetels, dus 3 Parkstadzetels door directe deling door 5 met een rest van 3. De oppositie heeft 7 zetels in de raad, dus 1 Parkstadzetel en een rest van 2. Aangezien een rest van 3 groter is dan 2 is het logisch dat de laatste Parkstadzetel naar de coalitie gaat.

Ga je nu binnen de coalitie kijken dan heeft GBBL 9 zetels, 4 boven de norm van 5. Aldus is het rekenkundig niet vreemd dat het GBBL met 2 zetels in de Parkstadraad vertegenwoordigd wordt.

Beste mevrouw Dreissen, volgende keer even goed de zaak doorrekenen en dan pas van de toren blazen.

De aanhef: “een nieuwe coalitie, oude fouten” is vreemd. Bovenstaande berekening laat zien dat er wel degelijk correct is gehandeld. Anderzijds ben ik blij dat zij aangeeft de vorige coalitie wel degelijk fouten heeft gemaakt, deze (zelf)kennis weet ik in haar te waarderen.

Wat in haar artikel rest zijn een hele serie van valse tonen. Woorden als spelletjes, vriendjespolitiek, macht, slaafs, gemuilkorfd, leiband, passeren, negeren, eigen volk eerst, geen ruimte, schande en hunkering naar macht. Het is knap deze serie van boosaardige uitingen in één stukje van slechts 144 woorden te krijgen.

Ben Rewinkel

U bent hier