h

Tribune Lokaal maart 2006

24 maart 2006

Tribune Lokaal maart 2006

Beste SP-er,
Wat een maand is het geweest sinds u de vorige Tribune mocht ontvangen. Heel kort door de bocht: er is campagne gevoerd, er zijn verkiezingen geweest, van de oude raadsleden is afscheid genomen en de nieuwe zijn geïnstalleerd en er is een speurtocht naar kandidaten voor het voorzitterschap en secretaris geweest. Daarnaast hebben we, nu ik dit schrijf, coalitieonderhandelingen en zijn we doende een ledenvergadering uit te schrijven.
Raadhuis

Laten we met het belangrijkste van bovenstaande beginnen, de verkiezingen. In totaal heeft de SP 1987 stemmen gekregen waarvan 1156 voor de lijstrekker en fractievoorzitter Jeanny Berg. Hiermee staat Jeanny op de derde plek in Landgraaf voor wat betreft voorkeurstemmen. Alleen Jan Bonten (PvdA) en Hans Erfkemper (GBBL) hadden er meer. Jeanny heeft op haar naam alléén al meer stemmen dan Progressief Landgraaf, meer dan heel Leefbaar Nieuwenhagen en meer dan de hele VVD. Het is maar dat u het weet. Jeanny, petje af !!!!

Ten opzichte van vier jaar geleden hadden we bijna vijfhonderd stemmen meer. Op grond van de verkiezingsuitslag zouden we drie zetels moeten hebben. Dat we ondanks de winst op twee zetels zijn gebleven ligt aan de lijstverbindingen van een aantal andere partijen. Jammer.

Ondanks dat ook veel nieuwe mensen ons hun vertrouwen hebben gegeven was dit niet genoeg om onze positie in de gemeenteraad te verstevigen.

Hier nog even de uitslagen op een rij:

Lijst Partij Aantal stemmen Percentage Aantal zetels
1 Christen Democratisch Appèl (CDA) 3.110 15,59 % 4
2 Burgerbelangen Landgraaf 4.283 21,46 % 6
3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 4.452 22,31 % 6
4 SP (Socialistische Partij) 1.987 9,96 % 2
5 Leefbaar Schaesberg 1.510 7,57 % 2
6 VVD 1.133 5,68 % 2
7 Leefbaar Nieuwenhagen 1.136 5,69 % 1
8 Progressief Landgraaf 1.062 5,32 % 1


Uiteraard blijft Jeanny ons de komende vier jaar vertegenwoordigen. Ondergetekende neemt de plek van Rinus Fransen over. Graag hadden we gezien dat de stemmenwinst voldoende zou zijn om Rinus in de gemeenteraad te houden. Het mocht niet zo zijn. Toch Rinus: ontzettend bedankt voor al je inzet als raadslid.
We mogen ook blij zijn dat we als SP van je kennis en inzet gebruik mogen blijven maken.


In de ledenvergadering van verleden jaar heeft Jeanny Berg aangegeven de functies van afdelingsvoorzitter en fractievoorzitter niet meer te continueren. Hierdoor is de functie van afdelingsvoorzitter beschikbaar gekomen.
Daarnaast hebben wij sinds het vertrek van Ria Smeets een vacature als organisatiesecretaris.
De kandidatencommissie in de personen van Jo Erens, Rinus Fansen en Ben Rewinkel, zijn er in geslaagd om voor de volgende ledenvergadering (uitnodiging volgt spoedig) voor beide functies een kandidaat te vinden.


Het statutair zo dat de afdelingsvoorzitter en organisatiesecretaris door de ledenvergadering in hun functie benoemd moeten worden. Het zijn mensen die de SP Landgraaf naar binnen en buiten moeten kunnen vertegenwoordigen.


In een volgend inlegvel wil ik graag samen met Jeanny Berg terugkijken op 14 jaar voorzitterschap van de afdeling.


Als laatste onderwerp iets over de coalitieonderhandelingen.
De GBBL is met hun lijstverbinding met Leefbaar Schaesberg en Leefbaar Nieuwenhagen als grootste uit de (stem)bus gekomen. Zij leiden daarom nu de onderhandelingen.
Samen met de PvdA heeft de GGBL een meerderheid in de gemeenteraad.
Toch streven zijn naar een zo breed mogelijke coalitie.
Hiertoe zijn de SP en Groenlinks uitdrukkelijk uitgenodigd. Het CDA, PL en VVD zijn vooralsnog afgevallen.

Bedankt

Als SP-fractie nemen wij ons verkiezingsprogramma als leidraad mee in de onderhandelingen.
Er zal voldoende van ons programma gerealiseerd moeten worden, willen wij aan de coalitie deelnemen.


Alles wat hierboven staat geschreven is feitelijke informatie. Gegevens op een rijtje met wat tekst er om heen. Ik dank de lezer die het gered heeft om tot hier deze stof te lezen.
Dank U.
Graag wil ik ene volgende keer wat meer jus in de tekst verwerken. Soms moet er, zoals nu, heel veel informatie gegeven worden. Vergeef me.

Ben Rewinkel.

De medewerkers van de SP-hulpdienst staan voor u klaar:
Voor alle sociale zaken Jeanny Berg
Maandag t/m donderdag van 10.00 tot 16.00uur.
Tel. 06-50 81 64 88

Voor gezondheidszorg Ben Rewinkel
Maandag t/m donderdag van 18.00 tot 20.00 uur.
Tel. 06-51724158

Alle ander zaken: Rinus Fransen
Maandag t/m donderdag van 10.00 tot 16.00uur.
Tel. 06-22 94 87 44

U bent hier