h

Tribune Lokaal Februari 2006

13 februari 2006

Tribune Lokaal Februari 2006

Beste SP-er,
Ook dit keer stort ik met dit blaadje een emmer met informatie over u uit. Het kan niet anders, het moet. Het zijn tijden waar politiek gezien de dagen gevuld worden met campagnevoeren, acties, folderen, plakken en meer van dat.

Het is campagnetijd. Op 7 maart zijn de ver-kiezingen voor de gemeenteraad. Her en der verschijnen affiches op borden en in tuinen. Ook het plakkersgilde van Landgraaf is op diverse plaatsen actief geweest.

Toch is de verkiezingscommissie van me-ning dat we als SP nog te weinig kleur be-kennen. Alle leden krijgen met de Tribune van februari daarom een affiche aangeboden met de vraag dit zichtbaar op te hangen.

Ook al is de achtergrond grijs, SP-ers zijn beslist geen grijze muizen.
Bij het grijs van de achtergrond doen onze kleuren schitteren.

Op 4 februari zijn alle homepages van de SP in Nederland in een nieuw jasje gestoken.
Dus ook die van onze afdeling
In deze tijd van de campagne loont het zich om regelmatig onze homepage van te bezoe-ken.

Op het Raadhuisplein in Landgraaf start op 18 februari een door de SP georganiseerde fietstocht.
Om 12.00 uur wordt het startschot gegeven door het Tweede Kamerlid Mr. Jan de Wit. Voor deelname wordt een bedrag van € 2.-- gevraagd (meer mag uiteraard ook). De vol-ledige opbrengt is voor de Landgraafse Voedselbank.
De tocht gaat langs een groot aantal plekken binnen en buiten de gemeente (én een stukje Duitsland), welke de laatste jaren en maan-den politieke hot items zijn geweest en soms nog zijn. Op een drietal plekken zijn er met medewerking van de Stichting Behoud Mijnsteenberg en de Vereniging Stop AWACS Overlast en de deelnemersgroepen ORA, informatiestands ingericht. Op de rou-tebeschrijving zelf wordt over diverse plek-ken informatie gegeven. Deze informatie kan gaan over politiek maar ook over histo-rie.
Er kan tussen 12.00 en 13.00uur gestart worden. Weer terug op het Raadhuisplein wacht de deelnemers een kop overheerlijke tomatensoep volgens traditioneel SP recept.
Een gedetailleerde beschrijving van de tocht krijgen de deelnemers bij de start . De route is 22 km lang en voert voor meer dan de helft door de natuur. Voor 75 % is de route geasfalteerd en voor het overige zijn het verharde paden. Er is één stevige klim in de route opgenomen. Deze is 150 meter lang, gemiddeld 9% steil en een piekje van 14%. Totaal aantal hoogtemeters is 150.


Er kunnen zich nog tot 1 maart kandidaten opgeven voor de functies van afdelingsvoor-zitter en organisatiesecretaris bij: .
Jo Erens, Veeweg 105, tel. 5310459, fam.erens@radio202.nl
Rinus Franssen, Pastoor Schattenstraat 53, tel. 06-22948744, lienus@home.nl en


In het kader van onze verkiezingscampagne zoeken wij nog leden, die op een ludieke wijze samen met ons het huidige college op de hak willen nemen. Wij willen dit doen middels de oude Limburgse strijders tegen onrecht van de zijde van de bestuurders: de bekende en beruchte Bokkenrijders. Wij wil-len uitgedost in de kleding van die tijd ook deelnemen aan de Carnavalsoptochten bin-nen onze gemeente. Bij meer dan vijf deel-nemers kunnen wij korting bedingen bij d’r Carnavalswierts in Heerlen. Voor elixir om samen met ons de duivel in te drinken en lu-dieke aanslagen op het college te plegen, ook tijdens de Carnavalsoptochten zal wor-den gezorgd.
Aanmelden bij Sjef Frins 0629532083 of
Jeanny Berg 0650816488

Ben Rewinkel, Pasweg 85, 06-51724158, b.rewinkel@home.nl
Kort na de verkiezingen wordt gestart met gesprekken met de kandidaten. Op onze ho-mepage is meer informatie te vinden.

De gemeenteraadsverkiezingen komen er-aan. In de laatste dagen van februari / begin maart zal de verkiezingsfolder van de SP op 14.000 adressen in Landgraaf bezorgd moe-ten worden. Het bestuur, de raadskandidaten en de vaste bezorgers van de Tribune kun-nen deze klus niet alleen aan.
We zoeken nog steeds kinderen van leden die na karnaval hun zakgeld willen aanvul-len. Aanmelden bij onze penningmeester, Jo Erens, Veeweg 105 Landgraaf, tel. 5310459 of per e-mail fam.erens@radio202.nl

U bent hier