h

SP in actie in Rimburg middels enquête. 1/2

5 februari 2006

SP in actie in Rimburg middels enquête. 1/2

De SP heeft actie gevoerd in Rimburg. De aanleiding hiervoor was de zoveelste aanvaring van wethouder Heinrichs met een groepering. Dit werd opnieuw aanleiding tot een interpellatiedebat met deze wethouder. Voor de tweede keer al op korte tijd. Zie hiervoor ook het artikel in de Weblog van de hand van Ben.

Aanleiding tot dit debat was dit keer niet een verzoek van de Raad, maar een bij college en Raad ingediende klacht van de zijde van de Dorpsraad van de Belangenvereniging Rimburg. Zij voelen zich door deze wethouder niet serieus genomen en niet erkend.

Tijdens overleg met onze coalitiepartners afgelopen maandag stoorde ons met name de opstelling van VVD en CDA voor dit interpellatiedebat. Zij suggereerden, dat dit opnieuw een politiek gekleurd debat was. De VVD maakte het met name bont door te suggereren, dat de Dorpsraad de bevolking van Rimburg helemaal niet vertegenwoordigde en dat de bevolking dit ook zo voelde. Zij hadden een enquête gehouden in Rimburg. Op onze vraag hoe die enquête er had uitgezien, bleek dat zij drie mensen hadden gevraagd naar hun mening. Dat stemde ons sceptisch.

De volgende morgen werd ik gebeld door Jeanny, waarin ze mij meedeelde dat ze zelf ook wel eens een enquête wilde houden in Rimburg om de mening van de bewoners te peilen.
Het enige wat ik vroeg was, is dit nog haalbaar. Zij zei dat als ik de enquête zou ontwerpen, zij de zaken zou gaan laten drukken en Rinus bereid was om de folders te gaan verspreiden in Rimburg. Echt Rinus niet lullen maar vullen. Ik gaf aan, dat ik hem bij de verspreiding graag zou ondersteunen. Om zoveel mogelijk effect te hebben, stelde ik voor, dat we de bewoners zouden aanbieden om de folders de volgende avond weer huis aan huis bij ze te komen ophalen. Zo gezegd zo gedaan. Ook Ben vergezelde ons bij het “folderen”. Konden we met z’n drieën een frisse neus halen. In één uur hadden we heel Rimburg voorzien van een enquête formulier.

Ik ontwierp de enquête tegen de achtergrond van hetgeen ons werd voorgehouden door onze “coalitiepartners”. We waren vooral geïnteresseerd hoe de bewoners de Dorpsraad nu zagen.
In hoeverre voelden zij zich hierdoor vertegenwoordigd? Verder wilden wij ook weten of de Dorpsraad de bewoners die zij vertegenwoordigde goed informeerde. Daarvoor wilden we weten of iedereen op de hoogte was van de plannen voor Rimburg, die de Dorpsraad ondersteunt. Dan vroegen wij de bewoners definitief aan te geven hoe zij de status van de Dorpsraad zagen: Vindt u de Dorpsraad het orgaan voor de vertegenwoordiging van Rimburg naar de gemeente? Om de bewoners hun stem te laten horen in het interpellatiedebat en ook omdat de Dorpsraad aangaf, dat de wethouder tijdens het gesprek van 10 januari onvoldoende naar hen wilde luisteren, wilden wij als SP van hen weten welke zaken zij van levensbelang vonden voor Rimburg als dorp.

Woensdag werd een spannende dag. We kregen versterking van Marc, Jo en ook Jeanny. Met z’n zessen reden we door de dichte mis richting Rimburg. Echt Bokkenrijdersweer. Jo stond ons al bij het begin van het dorp op te wachten. Wij zeiden, dat we vanaf de Duitse grens zouden gaan beginnen en vertelden Jo, dat Ben en Rinus er aan kwamen en hij met hen van het begin van het dorp ons tegemoet kon komen. De respons was ondanks de korte tijdspanne overweldigend. Wat een actiepartij met hecht samenwerkende leden al niet kan bewerkstelligen. Op de meeste plaatsen stond men ons met de folders al op te wachten of bood men aan hem ter plekke in te vullen of binnen een kwartier, waarna hij kon worden opgehaald. Op de meeste plaatsen kregen we succes toegewenst bij onze actie. Natuurlijk waren er ook mensen, die om diverse redenen niet wilden meewerken. In totaal haalden we 76 bruikbare formulieren op. Een fantastisch resultaat, gezien de korte tijdspanne die ons daarvoor ter beschikking stond.

Wij hebben weer eens bewezen, dat de SP door haar hecht samenwerkende leden op korte termijn heel wat kan bewerkstelligen. Verder is bekend, dat ons streven er op gericht is om mensen te vertegenwoordigen, zowel lokaal als landelijk. Wij streven naar democratie, naar het betrekken van mensen bij de politiek. Wij willen de afstand van de burger tot de politiek verkorten. Hiervoor willen wij burgers horen en hun wensen overbrengen bij het lokale of landelijke bestuur. Dit was ook de bedoeling van deze enquête. Wij hechten er aan, dat goed naar burgers wordt geluisterd en getracht wordt hun tegemoet te komen.

De resultaten van de enquête zijn apart weergegeven.

Gewapend met de resultaten op naar het interpellatiedebat.

Sjef Frins

U bent hier