h

SP steunt protest tegen bomenkap Schinveld

7 januari 2006

SP steunt protest tegen bomenkap Schinveld

De SP steunt al vanaf de jaren zeventig het verzet tegen de NAVO-basis in Brunssum en het AWACS-vliegveld bij Schinveld. Ook nu steunen we de actievoerders in de Schinveldse bossen. En toen op 9 december secretaris-generaal Annink van het mi-nisterie van defensie naar Onderbanken kwam, was de SP onder de demonstranten voor het gemeentehuis om hem te ontvangen met spandoeken.

Vertegenwoordigers van het Comité Stop de Awacsoverlast, Jacques Fijnaut en oud-huisarts Hermans, hebben Annink meegedeeld dat de mensen in een groot deel van Zuid-Limburg zich al 25 jaar in de steek gelaten en genegeerd voelen door 'Den Haag'. Zij hebben uitvoerig verslag gedaan van de overlast die de totaal verouderde AWACS-vliegtuigen veroorzaken. Er is geen vliegveld in Europa dat zoveel geluidsoverlast produceert als deze AWACS-basis.
Awacs

Daarnaast kreeg Annink te horen dat hij de verkeerde afgevaardigde van Den Haag was. Want wat moeten wij met defensie? Het gaat hier immers vooral om het belang van de volksgezondheid. Minister Hoogervorst van Volksgezondheid moet eens naar Onderbanken komen om zich te verantwoorden. Annink is gevraagd te wachten met het kappen van de bomen totdat de bodemprocedure bij de rechter afgelopen is.
Annink zou alles doorgeven in Den Haag maar liet wel weten dat het ministerie nu de offertes bekijkt van bedrijven die de kap wilden uitvoeren en dat de bomenkap van 6 hectaren bos nog voor 1 maart plaats zal vinden.
De SP blijft het verzet steunen.
Riet de wit

U bent hier