h

Persbericht Concept in onderlinge overeenkomst :

21 december 2005

Persbericht Concept in onderlinge overeenkomst :

Leden college laten jongeren Ora zitten
Het Bisdom heeft een tijd geleden aangegeven het pand van het voormalige Oratorium te willen verkopen.

Sindsdien is er een hoop gebeurd. Het pand is inmiddels gesloten. De sociale voorzieningen voor jongeren die hier aanwezig waren zijn nu verdwenen. De jeugd van de middenzaal, de speel-o-theek, de buurtvereniging Lauradorp en de kinderclub staan nu op straat. De vertegenwoordigers van deze organisaties hebben herhaaldelijk contact aangegeven bij het college van de gemeente landgraaf, dat zij een oplossing voor het huisvestingsprobleem verwachten. Hierop heeft het college niks van zich laten horen. Vervolgens is de jeugd gewoon aan hun lot overgelaten. Nu wil het college iedereen laten geloven dat zij er alles aan gedaan hebben om met de jeugd van het Ora in contact te komen. Er zou sprake zijn van eenzijdig actie ondernemen van de kant van de gemeente. In de praktijk wodt er eenzijdig actie ondernoimen maar dan van de kant van het Ora. Het vertrouwen in het college is bij deze mensen beschaamd. Zij wensen nu dan ook gebruik te maken van het spreekrecht om hun bezwaren kenbaar te maken. Want het kan toch niet zo zijn dat de jeugd in lauradorp in de kou komt te staan, terwijl de jeugd onze toekomst is.

U bent hier