h

nieuwe bodes - vragen art.40

6 december 2005

nieuwe bodes - vragen art.40

Landgraaf 6 december ’05

Aan het college van Burgemeester en wethouders
Raadhuisplein 1
6371 LA Landgraaf

vragen art.40
Onderwerp: nieuwe bodes

Geacht College.

Het is de SP in het verkeerde keelsgat geschoten toen wij vernamen dat twee nieuwe bodes voor onze gemeente, van buitenaf zijn aangetrokken.

  • Waar is de ondersteuning die wij verwachten vanuit het college en secretaris voor het arbeids aanvalplan van wethouder Horbach.?
  • Waarom hebben ambtenaren zeggingschap in deze gehad, en heeft het college gefaald bij de ondersteuning van een wethouder voor zijn werkgelegenheidsplan?
  • Is het niet zo dat er vanuit ons kaartenarchief best wel bodes waren te halen die deze klus konden klaren?
  • Heeft het college en de secretaris helemaal geen credit voor een wethouder die er alles aan doet om het arbeid aanvalplan te doen slagen?
  • Was het niet zo dat we hier een vooruitgang hadden kunnen boeken in het plan en er middelen gespaard konden worden vanuit de uitkeringen?
  • Dit bewijst weer eens dat ambtenaren en een secretaris tegen bepaalde nieuwe ontwikkelingen nee zeggen. Hoe moet dit plan kunnen werken als vanuit onze eigen gemeente en samenwerking met Brunssum en Onderbanken niet een lijn getrokken wordt voor dit plan?

Wij wachten met spanning uw antwoorden af en hopelijk in de beantwoordingstijd van art.40

Groetend

Jeanny Berg Lamers

U bent hier