h

Zorgstelsel

13 november 2005

Zorgstelsel

Terwijl vele Limburgers de opening van het Carnaval vierden, het was de 11de van de 11de, was een gemotiveerd team van onze afdeling op de weekmarkt van Schaesberg te vinden.

Zorgstelsel

Van links naar rechts: Maria Horsch, Rinus Franssen, Sjef Frins, Jeanny en Ben Rewinkel
Artsen zijn tegen, patiënten zijn tegen, en ook de bevolking van Landgraaf is tegen en toch dendert de kabinetstrein van het nieuwe zorgstelsel gewoon door. We roepen het kabinet op alsnog af te zien van invoering van dit nieuwe zorgstelsel.
In korte tijd vonden we 186 mensen bereid hun naam en adres op een protestkaart te schrijven.
Het was niet alleen mensen vragen hun naam op te schrijven, we zijn met tientallen bezoekers van de markt kortere of langere tijd in gesprek geweest over de voorgenomen wijzigingen van het zorgstelsel. Net als bij de actie's tegen de invoering van de europeese grondwet, wordt ook in deze actie van de SP breed ondersteund. De sympatie was bij twee mensen zo groot dat zij zich spontaan aanmelden als nieuw lid.
Op de andere weekmarkten gaan we verder.

U bent hier