h

Tribune Lokaal Informatieblad SP afdeling Landgraaf

1 november 2001

Tribune Lokaal Informatieblad SP afdeling Landgraaf

De soap serie van het CDA en GBBL

Heeft ook u de verhalen gehoord van beide partijen? Ten eerste het verhaal van het CDA dat alleen haar eigen bevindingen weerlegt in hun verhaal. Waar ieder ander genoemde partijen het eens waren met bepaalde onderdelen. Wil dat dan meteen betekenen dat je op een lijn zit met het CDA, en dat je dan ook meteen een coalitie aangaat met het CDA? Of is het zo dat GBBL buiten de VVD want die hebben ze niet genoemd iedere oppositie partij al buitensluit voor coalitie onderhandelingen terwijl de kiezer nog helemaal geen kans heeft gekregen zijn stem uit te brengen. En denkt GBBL dat ze al de verkiezingen gewonnen hebben? En alle andere partijen zijn de lozers volgens GBBL. Laat GBBL met hun span zoals ze zich gepresenteerd hebben niet vooruit lopen. Ook al komen ze met meerdere lijsten uit met de verkiezingen ze niet moeten vergeten dat er nog twee nieuwe partijen in Landgraaf gaan meedoen met de verkiezingen. Zoals Groen Links die andere noemen we liever niet omdat ze niet waard zijn genoemd te worden.

Ze voelen zich nu al bedreigt, anders hadden ze niet zo fel gereageerd op de uitlatingen van het CDA. Waar ik het zeker over wil hebben is het Financiele verhaal, van GBBL. Het CDA zit al vele jaren niet in de coalitie en kan ook geen financieel nadeel meer hebben aangebracht, maar de PvdA die al meer dan 12 jaar de portefeuille financiën beheert wel. Die alles goedkeurt als er voorstellen kwamen. Waardoor vooral mensen met een uitkering, of gehandicapten en vele verenigingen de dupe zijn geworden van dit beleid en de bezuinigingen die zijn doorgevoerd met de operatie Libra. Is dat waar GBBL trots op zichzelf is, omdat ze deze mensen tekort hebben gedaan? En dan zeggen, wij hebben Landgraaf weer financieel op de been gebracht, Maar dan wel omdat de burgers van Landgraaf te kort wordt gedaan en moeten smeken om goede sociale voorzieningen te krijgen. Tevens zijn deze vier het overige groen en natuur aan het opofferen, en stukken grond voor vriendenprijzen aan het verkwanselen. En daar kan Landgraaf trots op zijn?

Begroting en de Verkeersproblematiek

Meer dan vier jaar heeft de SP zich sterk gemaakt voor de kruising Moltweg-Pasweg. Ze heeft een actie gehouden op het kruispunt om de raadsleden te overtuigen dat er iets aan dat kruispunt gedaan moest worden. Vier jaar lang waren de kaken van de gehele raad niet van elkaar te krijgen om het voorstel van de SP te steunen, maar nu komen de verkiezingen eraan en beloven ze weer gouden bergen om de burgers met zich mee te krijgen. Maar daarmee zijn de problemen nog lang niet opgelost, want er zijn meerdere kruispunten die ook aandacht vragen zoals o.a. de kruising Reeweg-Abdissenlaan waar ook een verkeersspiegel geplaatst moet worden. Zo kregen we nu opeens van alle fracties de steun om aandacht te besteden aan de verkeerspunten. En zal de eerst komende commissie vergadering een voorstel komen, zo werd beloofd.

Vrienden Diensten

Vriendjes Politiek wordt ook bedreven door het gehele college. Vooral wethouder Silvertand meet met twee maten voor wat betreft de vergunningaanvragen voor onze burgers. Een commissielid van GBBL mag een wal plaatsen van meer dan de toegestane hoogte, hoeft hij geen vergunning aanvraag en/of zelfs geen meldingsplicht te doen? Bij nadere informatie werd gezegd, dat er niets aan gedaan mag worden van de wethouder, aldus wordt ons door de ambtenaren verteld. Wat is het verschil met andere inwoners van Landgraaf die wel aan alle meld en/of vergunningplicht voldoen? We vroegen het college wat ze eraan doen aan zulke mistoestanden? Na drie keer vragen zei de wethouder de buren moesten maar hun oprit verhogen met zand. Dus er komt ook geen vergunning aanvraag zodat de buren ook geen bezwaar kunnen maken, en wordt het straks gelegaliseerd. Zo werkt dit Landgraafse bestuur. Dat wordt een mooie janboel als iedereen kan doen wat hij wil! Maar we laten het er niet bij zitten.

Speeltuinen

Enkele speeltuinen binnen onze gemeente verdienen extra aandacht, en zeker voor wat betreft de clubgebouwen. Zo hebben wij in Landgraaf de speeltuin het Eikhoorntje dat pas gesaneerd moest worden omdat het vervuild was. Dit jaar hebben zij maar enkele maanden de speeltuin open kunnen houden hierdoor. Nu ligt er weer een nieuw probleem, doordat de verzekeringsmaat-schappij het gebouw niet meer wil verzekeren omdat het niet meer aan de vereiste normen voldoet komen ze opnieuw in de problemen. Moet deze speeltuin dan het komende jaar weer op slot, was onze vraag omdat er een slecht clubgebouw staat, of is de bereidheid van dit college er om een container voor af te staan die gebruikt zijn voor het arbeidsbureau? En zouden ook de andere speeltuinen uit de brand zijn als ook zei een van die gebouwen zouden kunnen krijgen. De SP zal in de komende raadsvergadering met een initiatiefvoorstel komen om dit verwezenlijkt te krijgen. Er zijn wel wat toezeggingen gedaan in de begroting, maar we laten ons niet misleiden

SP keurt begroting af!

De reden dat we de begroting hebben afgekeurd weerleggen we, dat al onderdelen waren opgenomen om de begroting sluitende te maken die nog helemaal niet zijn aangezet laat staan al uitgewerkt waren. Zoals parkeergelden, en een project waar nog niet zeker van is dat de provincie goedkeuring geeft om het te realiseren zoals Adventure World of Taurus. Zo is eveneens de OZB belasting die voor het jaar 2002 uit dit project zou komen verwerkt. Ook heeft de SP tegen de tarieven verhogingen gestemd, omdat we al de duurste gemeente van Limburg zijn

U bent hier