h

LEDENVERGADERING

1 oktober 2001

LEDENVERGADERING

Graag nodig ik u uit voor onze ledenvergadering op maandag 22 oktober aanstaande om 19.30 uur in Aan d´r Put Pastoor Scheepersstraat 3 kern Waubach.

Volgens de statuten van de SP, kiest de ledenvergadering het bestuur van de afdeling.
Daarnaast moeten de leden de voorzitter kiezen. Het afdelingsbestuur stelt voor het huidige bestuur te herkiezen.
Dat is: Rinus Fransen, Johan van Kuijk, Jo Scholtissen,Günter Stephan, Fieny Stephan, Cobie v.d. Hoeff en Jeanny Berg.

Het bestuur stelt verder voor dat Jeanny Berg herkozen wordt als voorzitter.

Natuurlijk kunnen afdelingsleden ook kandidaten voor het afdelingsbestuur voorstellen.
U kunt natuurlijk ook u zelf kandidaat stellen.
U heeft daartoe de gelegenheid tot en met vrijdag 19 oktober aanstaande.
U dient zich dan aan te melden bij de voorzitster (Jeanny Berg, Pastoor Schattenstraat 106, 6372 JC Landgraaf, tel: 06- 50 816 488.

Zijn er voor Vrijdag 19 oktober geen andere kandidaten, dan zal op de ledenvergadering over bovenstaande lijst van personen worden gestemd.

De SP is een democratische Partij.
De rol en de zeggingschap van de leden is daarbij van groot belang.
Maak gebruik van uw recht om mee te praten en mee te beslissen.
Praat mee over de ontwikkelingen van de afdeling.
Praat mee over de eerste lijnen van de verkiezingscampagne voor de nieuwe gemeenteraad van Landgraaf 6 Maart 2002.
Dat zal ongetwijfeld een felle en belangrijke campagne worden.

Daarvoor zullen we alle krachten in de SP moeten bundelen.

Ik hoop u te ontmoeten op:
Maandag 22 oktober aanstaande.

Met vriendelijke groet,

Jeanny Berg Lamers,
Voorzitster SP afdeling Landgraaf

U bent hier