h

verkiezingen gem.raad 2010

6 maart 2010

De coalitieonderhandelingen zijn begonnen.

Vandaag zijn alle partijen op gesprek gekomen bij de partij die na de verkiezingen de grootste is, het GBBL. De partijen kwamen één voor één op oriënterend gesprek in volgorde van de verkiezingsuitslag. De kleinste het eerst.
Als SP hebben we duidelijk gemaakt dat we bereid zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen. Wij willen graag aan een college deelnemen. Echter we zullen als SP met onze idealen en doelen wel herkenbaar moeten blijven anders heeft het geen zin en kunnen we onze boodschap beter in de oppositie uitdragen.

Lees verder
4 maart 2010

Gelijk gebleven, maar ook wat verloren.

SP Landgraaf, pijl stembureau
In een eerste analyse kunnen we zeggen dat de SP Landgraaf minder stemmen heeft gekregen dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Er was een lagere opkomst maar hier kan dit verlies niet helemaal uit verklaard worden. Toch hebben we onze twee zetels kunnen behouden en daar zijn we de SP kiezer uiteraard dankbaar voor. Gesteund met 1310 verklaringen van vertrouwen zullen we ook de komende vier jaar strijden voor onze uitgangspunten van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit .

Lees verder
28 februari 2010

Verkiezingsmarkt in Landgraaf centrum


Zaterdag was een echte verkiezingsdag in het centrum van Landgraaf. GBBL, GroenLinks, VVD en CDA hadden er stands. Ook de ChristenUnie en TON fladderden even rond. Het was wel even vreemd al deze partijen hier te zien staan. Buiten verkiezingstijd was de voorbije vier jaar alleen de SP hier te zien.
Bezoekers van het winkelcentrum werden overladen met presentjes die vragen om de gunst van de kiezer. Als SP hadden we naast de traditionele sponsjes, folders en tomatensoep met ballen deze keer iets heel bijzonders. Een suikerspin.

Lees verder
27 februari 2010

Hier wordt kleur bekend

IMG_0801
Hier wordt kleur bekend. De vitrage is vervangen door posters en ook aan andere zaken is te zien dat hier een SP-er woont.

Lees verder
22 februari 2010

Kandidaat van de week: Jeanny Berg

Fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad. Met haar ruime ervaring en enorme gedrevenheid zet zij zich al 30 jaar in voor een socialer Landgraaf, waarvan al 15 jaar in de gemeenteraad. Mensen met problemen helpen, is haar motivatie. Het is dan ook niet vreemd dat ze al enkele jaren zitting heeft in het algemeen bestuur van het werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg.

Lees verder
22 februari 2010

Jij Ik Wij SP

21 februari 2010

Het plakteam plakte niet maar.....

Vanavond was de harde kern van ons plakteam niet bezig met affiches en plaksel, volgens geheim recept, maar met hamer, nietpistool en tieraps.

Lees verder
19 februari 2010

Kandidaat van dit weekend; Sandra Zandbergen-Herpers


Sandra is 31 jaar, afgelopen getrouwd en trotse moeder van een dochter van 3,5 jaar en woonachtig in Waubach. Sandra is al heel wat jaren lid van de SP en is in het verleden ook lid geweest van Jongerenorganisatie Rood. Omdat hiervoor een maximumleeftijd geld van 28 jaar is zij hier helaas mee moeten stoppen.

Lees verder
18 februari 2010

mobiele reclame


We hebben affiches op de gemeentelijke borden. Er staan enkele tientallen driehoeksborden. We zijn aanwezig op markten en Raadhuisplein. Achter steeds meer ramen verschijnen onze posters en de komende twee weken hebben we nog enkele gedachten in petto om ons te laten zien. Eén hiervan is de huisvlijt van Jo, een mobiel reclamebord. Ziet u Jo hiermee rijden, dan toeter even naar hem, vind hij leuk.

Lees verder

Pagina's

U bent hier