h

buitenring

26 augustus 2009

SP maakt buitenring-tour

• Op 10 september maken SP'ers uit de Parkstad samen met de Limburgse SP Statenfractie een tour langs diverse gemeentehuizen en winkelcentra in de Parkstad. Deze tour zal in het teken staan van de plannen voor de Buitenring Parkstad. De SP is tegen de plannen voor deze nieuwe vierbaans snelweg en zal de burgemeesters van de gemeenten aan de Buitenring een pamflet overhandigen en het alternatief van de SP toelichten.

Lees verder
29 juli 2009

PAK Brunssum neemt vragen SP Landgraaf over de financiering van buitenring over.


Ook in Brunssum is de buitenring een hot item. Fractievoorzitter Servie L'Espoir van de Brunssumse coalitiepartij PAK heeft de Landgraafse SP vragen hierover overgenomen en aan het college van Brunssum gesteld. Zie ons artikel van 26-07-09.

Lees verder
26 juli 2009

Onduidelijkheid financiering buitenring

Op 17 juli tekenden de Provincie en de voorzitter van de Parkstadgemeenten, de heerlense burgemeester Toine Gresel, een overeenkomst. In diverse kranten hebben hierover artikelen gestaan. De raadsleden in Landgraaf zijn door het college nog niet geïnformeerd over deze overeenkomt. Journalisten zijn kennelijk beter geïnformeerd. Toch laten de krantenartikelen enkele vragen open. Reden voor onze SP fractie het college hierover een aantal duidelijke vragen te stellen.

Lees verder
17 juli 2009

De truc met de duif.

Toon Hermans speelde jaren geleden een sketch waarin hij als goochelaar een truc met een duif zou doen. Helaas was de duif reeds dood. In het buitenringdossier speelt de provincie voor goochelaar met als truc het uit de hoed toveren van geld. Ook hier mislukte de truc omdat ook deze duif dood is en het doortrapte spel doorzien.

Lees verder
16 juli 2009

Buitenring, hoorzitting (update)


Gisteravond vond in de burgerzaal een hoorzitting plaats over de buitenring. Eigenlijk was het de bedoeling van de initiatiefnemers, Burgerbelang Buitenring, dat er een procedure volgens de 'verordening burgerinitiatief' zou plaatsvinden. Dit is op heel formele gronden afgewezen. Daarom dit povere alternatief, waarvan zelfs op de gemeentelijke website geen melding is gemaakt.

Lees verder
6 juni 2009

Buitenring

De gemeenten in Parkstad moeten geen extra geld meer in de Buitenring steken. Die oproep doet de gemeenteraad van Heerlen aan de andere raden in de regio.

Lees verder
27 april 2009

Wordt Buitenring een financieel fiasco?


De Buitenring starte met een budget van 135 miljoen euro. Provincie en Parkstadgemeenten zouden beiden de helft betalen. Dit terwijl deze weg eigenlijk een 100% provinciale aangelegenheid is. Er ligt nog geen meter asfalt en de kostenraming is inmiddels bijna verdubbeld. Kunnen we ons deze weg nog wel veroorloven? Is het niet beter eens serieus te kijken naar de voorstellen van de SP? Hierover heeft de fractie een brief aan het college gestuurd.

Lees verder
18 september 2008

80 kilometer op de buitenring is hard genoeg

80 is hard genoeg

De SP zet vraagtekens bij de noodzaak van de Buitenring en vindt dat er zeker geen vierbaanssnelweg door Parkstad Limburg aangelegd moet worden.
Enerzijds lost de Buitenring een aantal verkeersproblemen op, ontsluit gebieden en levert structuur aan Parkstad. Anderzijds veroorzaakt deze geplande snelweg nieuwe problemen op het gebied van leefbaarheid en natuur en worden buurten afgesloten.
De SP vindt dat de Buitenring een tweebaansweg met een maximum snelheid van 80 kilometer moet worden. Een tweebaansweg betekent minder geluidsoverlast, minder luchtverontreiniging, minder ruimtebeslag, minder ingrijpende aansluitingen met andere wegen en een betere inpassing in het landschap. Een harde eis van de SP is dat de weg niet meer mag kosten dan de oorspronkelijk overeengekomen 135 miljoen Euro. De keuze voor een tweebaansweg maakt de Buitenring goedkoper zodat het mogelijk is extra maatregelen te nemen om natuur of buurten te beschermen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier